Czego się dowiesz

Spis treści:


Ulga termomodernizacyjna to odliczenie wydatków, które poniesiemy w trakcie termomodernizacji jednorodzinnego budynku mieszkalnego


Czym w świetle prawa jest termomodernizacja?

Ulga termomodernizacyjna, jak sama nazwa wskazuje, obejmuje termomodernizację. Jednak co to dokładnie znaczy? Termomodernizacja według ustawy ma kilka znaczeń. Jest to:

 • Częściowa lub całkowita zamiana źródeł energii na źródła odnawialne.
 • Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej która przyczynia się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię potrzebną do jej pozyskania.
 • Modernizacja polegająca na zmniejszeniu strat energii pierwotnej
 • Wykonanie przyłącza technicznego do sieci w związku z likwidacja lokalnego źródła ciepła.

Kto może skorzystać z ulgi i jakie produkty ona obejmuje?

Ulga przeznaczona jest dla właścicieli i współwłaścicieli domu jednorodzinnego. W jej ramach można odliczyć koszty:

 • materiałów budowlanych wykorzystanych do ocieplenia przegród budowlanych (ściany, dach, fundamenty).
 • zbiornika na gaz płynny lub olej opałowy.
 • kotła gazowego kondensacyjnego, lub olejowego kondensacyjnego wraz wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin.
 • przyłącze do sieci gazowej lub ciepłowniczej.
 • materiały wykorzystane do budowy instalacji grzewczej oraz instalacji ciepłej wody użytkowej.
 • pompy ciepła wraz z osprzętem.
 • materiały budowlane składające się na system rekuperacji lub odzysku ciepła i chłodu.

Do tej długiej listy można dodać jeszcze kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne wraz z osprzętem, a także wydatki poniesione na ogrzewanie elektryczne, czy stolarkę okienną i drzwiową. Jak łatwo zauważyć, ulga termomodernizacyjna obejmuje bardzo szerokie spektrum kosztów. Warto ją wykorzystać!

Ulga termomodernizacyjna a usługi

Ulga termomodernizacyjna obejmuje także usługi wykonywane przez specjalistów. Te usługi to np:

 • wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego..
 • wymiana stolarki zewnętrznej
 • wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej; wraz z regulacją i równoważeniem hydraulicznym instalacji.
 • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.
 • montaż pompy ciepła. rekuperacji, kotła gazowego kondensacyjnego, olejowego kondensacyjnego, instalacji fotowoltaicznej.
 • uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin.

Jest to dobre pole dla instalatora do reklamowania swoich usług – uświadamiając klienta na temat ulgi termomodernizacyjnej. Po skorzystaniu z niej klient zapłaci mniej, a instalator dostanie pełne wynagrodzenie.

Termomodernizacja – jakie warunki spełnić, by uzyskać ulgę?

Żadne pieniądze nie przychodzą za darmo, dlatego by uzyskać ulgę należy spełnić kilka warunków. Przede wszystkim, inwestycja nie może być dofinansowana przez środki NFOŚiGW, ani przez wojewódzkie odpowiedniki tego urzędu. W praktyce oznacza to, że jedna inwestycja nie może być finansowana zarówno przez Czyste Powietrze, jak i ulgę termomodernizacyjną. Każdy wydatek musi być zafakturowany, a inwestycja może trwać przez maksymalnie trzy lata (od końca roku podatkowego, w którym właściciel poniósł pierwszy wydatek). Maksymalna, łączna kwota ulgi to 53 tysiące złotych.

Chcesz wiedzieć więcej ?