Czego się dowiesz

Spis treści:


Wracamy do nowego laboratorium Detal-Met! Pokażemy kilka kolejnych maszyn i urządzeń, które są odpowiedzialne za technologiczny rozwój przedsiębiorstwa. Zapraszamy na ciekawostki z Detal-Met!


Maszyna ciśnieniowa

Ciekawostki z Detal-Met rozpoczynamy od przedstawienia maszyny ciśnieniowej. Jest to urządzenie służące do badania wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne połączeń rur i kształtek stosowanych w instalacjach wody zimnej, ciepłej, a także centralnego ogrzewania. Zestaw, zgrzany uprzednio metodą polifuzyjnie-kielichowo lub mechaniczną, umieszcza się w zbiorniku termicznym o żądanej temperaturze. Następnie poddaje się go działaniu odpowiednio dobranego ciśnienia zgodnie z klasą zastosowania. 

Maszyna do termocykli

Jest to urządzenie służące do badania zestawów zgrzewanych, składających się z rur i kształtek poprzez cykliczne zmiany temperatury procesu (95 i 20°C) w okresie 15 minut przez ilość 5000 cykli z zastosowaniem ciśnienia 10 barów. Urządzenie dzieli się na dwie strefy. Pierwsza z nich posiada komorę, w której montowane są zestawy zgrzewane, poddawane w późniejszym etapie cyklicznym zmianom temperatury wody. 

Druga składa się z dwóch zbiorników z wodą wraz z instalacją, która zapewnia przepływ wody o różnej, dopasowanej temperaturze. Badanie polega na poddawaniu zgrzanej próbki, składającej się z rur i kształtek cyklicznym zmianom temperatury przy odpowiednim ciśnieniu. Przeprowadza się łącznie 5000 cykli. Różnią się one od siebie jedynie temperaturą wody – 95 oraz 20°C. Stałe dla cykli jest ciśnienie – 10 barów, a także czas trwania jednego cyklu – 15 minut. Cykle stosowane są na przemian – raz cykl z temperaturą 20°C, a raz 95°C. Głównym celem tego procesu jest sprawdzenie odporności systemów zgrzewanych na cykliczne zmiany temperatury a w konsekwencji wytrzymałości wyrobów gotowych. 

Frezarka

Jest to urządzenie obróbcze, umożliwiające przygotowanie próbek do badań wytrzymałościowych oraz udarnościowych z wyrobów gotowych, stosowanych w instalacjach wody zimnej oraz centralnego ogrzewania. Frezarka poprzez określone uprzednio parametry (zgodne z obowiązującymi normami) z wyrobu gotowego przygotowuje odpowiednią wymiarowo próbkę. Następnie trafia ona do badań wytrzymałościowych bądź udarnościowych.

Wago-suszarka

To urządzenie pomiarowe, dzięki któremu można ustalić zawartość wilgoci w surowcu dostarczonym do firmy celem produkcji rur i kształtek. Wago-suszarka wyposażona jest w wagę, a także system pozwalający na suszenie surowca. Pomiar polega na zważeniu surowca, poddaniu go suszeniu oraz ponownym odważeniu celem ustalenia zawartości wilgoci. 

Ciekawostki z laboratorium Detal-Met

Laboratorium Detal-Met umożliwia badanie i kontrolowanie surowców dostarczanych od producentów, a także wyrobów gotowych powstających na terenie zakładu. Nowy obiekt naukowo-badawczy składa się z dwóch części. W pierwszej znajdują się sprzęty działające na bazie wyższej temperatury. To m.in. (plastometr, piec grzewczy, wago-suszarka). Znajduje się tam także sprzęt do badań właściwości mechanicznych i wytrzymałościowych (młot udarnościowy) wraz ze sprzętami kontrolno-pomiarowymi czy sprzętami do pomiaru masy (suwmiarki, waga). W drugiej części dominują sprzęty gabarytowe. Są to np. dwustrefowa maszyna do termocykli, maszyna ciśnieniowa wraz z szafą sterującą oraz maszyna wytrzymałościowa i frezarka). W cyklu Ciekawostki z Detal-Met pokazujemy co i jak działa w laboratorium!