Czego się dowiesz

Spis treści:Termostat na grzejniku dostosowuje siłę grzania do aktualnego ustawienia oraz warunków w pomieszczeniu. Czasami jednak przepływ wody przebiega nieprawidłowo – czas na kryzowanie grzejnika.


Czym jest kryzowanie grzejnika?

Kryzowanie grzejnika, zaczynając od podstaw, polega na ujednoliceniu przepływu wody w grzejnikach w różnym stopniu oddalonych od źródła ciepła. Używane współcześnie termozawory można łatwo wyregulować– to kwestia nie tylko komfortu termicznego, ale również kosztów ogrzewania. Prawidłowo wyregulowane głowice termostatyczne mogą pomóc w zmniejszeniu zużycia energii nawet o 20%. Dzieje się tak, ponieważ sposób działania grzejników zależy od przepływu wody w instalacji. Woda, jak wiadomo, zwykle płynie tam, gdzie napotyka najmniejszy opór. Jeśli grzejniki nie są właściwie wyregulowane, może to powodować brak zrównoważenia hydraulicznego. W konsekwencji do niektórych grzejników będzie docierać zbyt dużo ciepłej wody, a do innych zbyt mało.

Jak kryzować grzejnik?

W praktyce kryzowanie grzejnika polega na wyregulowaniu nastaw zaworów grzejnikowych. Chodzi o to, by stłumić przepływ wody tam, gdzie jest on za duży i zwiększyć jego intensywność tam, gdzie wody nie dociera odpowiednio dużo. Z zaworu należy zdjąć głowicę i dostosować położenie pierścienia nastawczego widocznego po jej usunięciu. Należy go unieść (pociągnąć) i ustawić odpowiednio względem kropki lub innego znaku na korpusie zaworu – stanowi on punkt odniesienia.

Zazwyczaj na pierścieniu znajduje się litera N i podziałka z liczbami od 1 do 7. „N” oznacza pełny przepływ wody, natomiast cyfry od 1 do 7 służą jego ograniczaniu (7 odpowiada maksymalnemu ograniczeniu przepływu). Jeżeli aktualnie grzejnik się przegrzewa, należy zwiększyć cyfrę, jaką wskazuje pierścień, tym samym zmniejszając przepływ. Jeśli zaś nie rozgrzewa się wystarczająco, należy zwiększyć przepływ, wybierając niższą cyfrę lub literę N.

Nowoczesne termostaty

Kryzowanie grzejników może być bardzo pomocne, jeśli rozkład temperatur w systemie ogrzewania jest nierównomierny. Dzięki niemu można znacznie dokładniej zarządzać pracą kaloryferów. Obecnie odstępuje się już jednak od ręcznej regulacji. Coraz częściej stosuje się systemy automatyczne i inteligentne.

Wystarczy wymienić tradycyjną, ręczną głowicę termostatu na inteligentną. Prawidłowe działanie systemu wymaga również połączenia z bezprzewodowym regulatorem temperatury za pomocą jednostki koordynującej lub bramki internetowej. Wszystkie niezbędne elementy znajdziesz w ofercie SALUS Controls. Dzięki inteligentnym głowicom można nie tylko wygodniej i dokładniej decydować o warunkach termicznych panujących w pomieszczeniu, ale również tworzyć własne programy pozwalające na automatyczną kontrolę temperatury – na przykład w zależności od funkcji pomieszczenia i pory dnia.