logo de dietrich
Technika OZE T4A - szkolenie praktyczne, uzupełniające
Organizator: De Dietrich
Formuła: Stacjonarnie
Termin: 14.05.2021r.
Godzina: 9:00
Liczba miejsc: 4
Lokalizacja: Grodzisk Mazowiecki

Opis szkolenia:

Nocleg w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia szkolenia możliwy tylko i wyłącznie za wcześniejszym potwierdzeniem : sylwia.panczyszyn@dedietrich.pl

9:00 Przybycie uczestników pod salę szkoleniową i pozytywne przejście niezbędnej procedury kwalifikacyjnej aby uczestniczyć w szkoleniu:

  • obowiązkowy pomiar temperatury ciała z wykorzystaniem bezkontaktowego termometru
  • podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia
  • używanie podczas całego szkolenia maseczek / chust na twarzy oraz rękawiczek higienicznych a także stosowanie płynu dezynfekującego

9:15 Rozpoczęcie części praktycznej szkolenia

  • podział uczestników na jednoosobowe Kotłowe Stanowiska Szkoleniowe (dalej pisane skrótem KSS). Każde KSS jest oddalone o ponad 2 m od kolejnego KSS.
  • każdemu uczestnikowi przed szkoleniem zostanie wypożyczony na czas trwania całego szkolenia analizator spalin oraz zestaw niezbędnych narzędzi, które będą już uprzednio zdezynfekowane.
  • uczestnik szkolenia będzie zmieniał symultanicznie KSS z innym uczestnikiem wyłącznie po przeprowadzeniu zleconych przez prowadzącego szkolenie czynności uruchomieniowych i programowaniu automatyki na swoim KSS i dopiero po akceptacji prowadzącego szkolenie

W trakcie szkolenia praktycznego przewidziany jest również obiad. Dokładną godzinę posiłku poda prowadzący szkolenie.

15:00 przewidywany czas zakończenia szkolenia.

Po pozytywnym przejściu części praktycznej, uczestnik szkolenia otrzyma Świadectwo Autoryzacji

Kontakt:

przedsawiciel
Kontakt do firmy De Dietrich

Zostaw komentarz