Skuteczne odpowietrzenie kanalizacji.

Czego się dowiesz

Spis treści:

Instalacja kanalizacyjna wymaga odpowietrzenia. Mówią o tym przepisy oraz dobra fachowa praktyka. Brak odpowietrzenia czy może bardziej napowietrzenia instalacji kanalizacyjnej skutkuje tym, że do mieszkania przedostają się nieprzyjemne zapachy. Mogą także dochodzić do uszu domowników odgłosy bulgotania lub chlipania w syfonach. Dlaczego tak się dzieje ? Przeczytaj artykuł.

Instalacja kanalizacyjna działa bez prądu.

Instalacja kanalizacyjna, grawitacyjna działa bez prądu co w dzisiejszych czasach może być zdumiewające. Oznacza to, że jej działanie opiera się na prawach grawitacji. Tych samych zasadach, które stosowali nasi starożytni przodkowie budując swoje systemy kanalizacyjne. Ścieki z urządzeń odprowadzane są do instalacji i spływają rurami (pionami i poziomami) w kierunku wyjścia z budynku czyli przykanalika. Przykanalik połączony jest za pomocą studzienki z siecią miejską, przydomową oczyszczalnią lub ze zbiornikiem bezodpływowym żeby nie powiedzieć z szambem. Chcąc wyprawić grawitacyjnie nasze ścieki w daleką podróż poza nasz dom, należy pamiętać o kilku bardzo ważnych rzeczach.

  1. odpowiednie średnice rur,
  2. odpowiednie łagodne zmiany kierunków
  3. odpowiednie spadki przewodów
  4. odpowiednie długości podejść do urządzeń
  5. odpowiednie odpowietrzenie pionów

Przy dobrze wykonanej instalacji w monecie kiedy nikt z niej nie korzysta powinna być zupełnie pusta. Wszelkie nieczystości oraz woda powinny płynąć w siną dal. Dlaczego więc do prawidłowego jej działania potrzebne jest napowietrzanie?

Zassanie wody w syfonach.

Każde urządzenie będące podłączone w domu posiada zasyfonowanie. Jest to naturalny (ciągle bezprądowy) genialny system odcinania nieprzyjemnych zapachów z atmosfery panującej wewnątrz przewodów kanalizacyjnych. Szkopuł polega na tym, że płynąca woda w rurach szczególnie ta spadająca z dużą prędkością w pionie lub w zbyt długim poziomym podejściu do urządzenia potrafi te wodę z syfonu wyssać otwierając nijako drogę nieprzyjemnym zapachom. Wyssanie to odbywa się zwłaszcza w tedy gdy woda płynie w rurach całą jej średnicą. W takim przypadku płynąca woda zachowuje się jak tłok strzykawki który przed sobą pcha (wypycha powietrze) a za sobą ssie (wciąga powietrze). Wytworzone w ten sposób podciśnienie wciąga wodę szczególnie w małych syfonach np. umywalek, brodzików lub bidetów. W zależności od konstrukcji syfonu znajduje się tam czasem naprawdę bardzo mało wody, która nie stawia dużego oporu.

Wyrównanie ciśnienia przez napowietrzenie

Wiemy już jak działa nasza kanalizacja więc łatwo domyśleć się, że celem odpowietrzenia, czy też napowietrzenia instalacji jest wyrównywanie ciśnienia powstającego podczas grawitacyjnego spływu ścieków. Banalnie prosta sprawa, a zarazem często bagatelizowana prowadząca do zaburzeń działania kanalizacji i co gorsza dla mieszkańców do nieprzyjemnych zapachów. Jakie mamy więc alternatywy?

Pierwszym książkowym, szkolnym i niezawodnym i nieodzownym rodzajem odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej jest odpowietrzenie pionów. Jest to nic innego jak wyprowadzenie pionów ponad dach lub do dedykowanego kanału kominowego. Zgodnie ze sztuką istnieje konieczności odpowietrzenia wszystkich pionów. W praktyce często odpowietrza się pion najdalszy w stosunku do przykanalika oraz pion, do którego połączony jest WC. Nie dopuszczalne jest także pozostawienie nienapowietrzonego pionu przy najwyżej zamontowanym urządzeniu sanitarnym.

Kominki odpowietrzające powinny zostać odprowadzone ponad dach i wystawione na wysokość minimum 50 cm. Można też wyprowadzić jeden kominek odpowietrzający z kilku pionów jednak nie więcej niż jeden kominek na 4 piony. Średnica odpowietrzenia powinna być co najmniej taka sama jak pion.

Alternatywnie do odpowietrzenia przez komin

Czasem stosowanie odpowietrzenia w kominie do każdego pionu po prostu jest trudne, a wręcz niemożliwe. I co w takim przypadku? Tutaj pomocne mogą być zawory napowietrzające (ciągle nie potrzebują prądu) są to plastikowe korki (dennice o średnicach odpowiadających średnicą rur).

Zamontowano w nich zaworki zwrotne przepuszczające powietrze w jedną stronę. Kiedy pojawia się podciśnienie w rurze zaworek ten zasysa powietrze z pomieszczenia i w ten sposób wyrównuje się ciśnienie wewnątrz rur. Jest kilka zasad mówiących jak powinny być zamontowane takie zawory. Otóż powinno się je montować na wysokości 15 cm od podłogi. Najlepiej gdy zawory te montuje się w pomieszczeniach technicznych takich jak kotłownia, maszynownia, garaż lub na strychu. Należy pamiętać, że zawory napowietrzające nie powinny zastępować grawitacyjnego odpowietrzenia a jedynie wspomagać działanie instalacji poprzez stosowanie w miejscach bez możliwości odpowietrzenia kanalizacji poprzez tradycyjny kominek odpowietrzający.

Jakie są słabe strony zaworów napowietrzających ?

Może dochodzić do sporadycznego ich niedomknięcia przez co nieprzyjemne zapachy mogą przedostawać się do pomieszczenia. Nie mają dużej wydajności więc duże piony i szybko płynąca woda całą średnicą rury może wytworzyć większe podciśnienie niż w danym momencie będzie wstanie napowietrzyć zawór. Jednak wśród „plusów ujemnych i plusów dodatnich” więcej jest tych dodatnich bo jakby nie patrzeć zawory te usprawniły i uratowały tysiące instalacji kanalizacyjnych.

Dziękuję za zapoznanie się za artykułem mamy nadzieję, że przyczyni się on do właściwego stosowania odpowietrzenia. W następnym kroku przyjrzymy się prawidłowo wykonanym spadkom i średnicom rur.

Jednocześnie zapraszamy Cię do odwiedzenia strony Stowarzyszenia Firm Instalacyjnych i Serwisowych OSFIS i zapoznania się z kampanią edukacyjną Instalatorsi Władcy Żywiołów.

A także wejdźcie na nasz kanał na YouTube gdzie znajdziesz wiele technicznych odcinków na ciekawe techniczne tematy.