Czego się dowiesz

Spis treści:


Mówiąc o żywotności instalacji często mówi się o właściwym pH wody. Ale czym dokładnie jest pH i jak wpływa ono na instalacje?


Co to jest pH wody?

Chemiczna definicja wartości pH wody mówi, że jest to ujemny logarytm dziesiętny ze stężenia kationów wodoru H+ w roztworze. A po ludzku? Można to uprościć mówiąc, że to skala pokazująca jak bardzo żrąca jest dana substancja. Skala pH wynosi od 1 do 14. Im bliżej jedynki, tym bardziej kwaśny jest roztwór, a im większe pH tym większa jego zasadowość. Idealnie pośrodku, czyli pH=7, mówi się, że substancja jest obojętna, czyli nieszkodliwa. Taką wartość ma na przykład woda destylowana. Im większa odległość od wartości 7, tym bardziej żrąca jest substancja. Na przykład kwas solny ma pH około 1, i jak wszyscy wiemy – jest bardzo żrący. Jego odwrotnością jest np. znany środek “Kret”, którego pH to około 13, więc jest mocno zasadowy – a przez to bardzo żrący. Woda (jeśli nie jest destylowana lub zdemineralizowana) zawiera rozpuszczone w sobie związki, które zmieniają jej pH, co może mieć negatywne skutki dla instalacji.

Wpływ pH na instalacje

pH wody w instalacji ma dość duży wpływ na korozję. Woda kwaśna oraz mocno zasadowa przyspiesza ten proces, co sprzyja niszczeniu instalacji, a przez to tworzeniu się awarii. Optymalne pH wody w instalacji jest obojętne, ewentualnie lekko zasadowe. Oczywiście materiały z których budowane są instalacje różnie reagują na kwasowość, dlatego warto wziąć pod uwagę także typ instalacji.

Jak zmieniać jego wartość?

Nie jesteśmy w stanie w 100% wykluczyć obecności gazów i innych substancji rozpuszczonych w wodzie, natomiast z pomocą przychodzą specjalne środki chemiczne. Inhibitory pH pomagają utrzymać stałe pH wody w instalacji. Takie produkty, które utrzymują kwasowość wody na poziomie 6,5-8,5 w swojej ofercie posiada firma Fernox. Ten przedział jest bezpieczny dla większości materiałów, w tym aluminium! Fernox Protector F1 chroni instalację CO nie tylko przed szkodliwym działaniem pH, ale także przed osadzaniem się kamienia.