Czego się dowiesz

Spis treści:


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej potwierdził, że kolejna edycja programu Mój Prąd rusza z początkiem lipca, już w czwartek!


Co to jest program Mój Prąd 3.0?

Mój Prąd 3.0 to program przeprowadzany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego celem jest zwiększenie produkcji prądu elektrycznego poprzez mikroinstalacje fotowoltaiczne. Wdrożenie tego programu ma być silnym impulsem do dalszego rozwoju energetyki prosumenckiej, a także być krokiem obywateli, a przez to całego kraju w stronę Odnawialnych Źródeł Energii.

Jakie są jego zasady?

Mój Prąd 3.0 przewidziany jest na lata 2021-2023, a obejmuje on przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2kW do 10kW, na potrzeby istniejącego budynku mieszkalnego. Nie dotyczy to rozbudowy i zwiększenia mocy istniejących instalacji. Nabór wniosków, wyłącznie w formie on-line, odbywa się od 1.07.2021 r. do 22.12.2021 r. lub do wyczerpania środków.

Co można zyskać w programie Mój Prąd 3.0?

Samo dofinansowanie z programu Mój Prąd 3.0 obejmuje do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia. Jednocześnie nie może być to więcej niż 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Warto także powiedzieć o benefitach płynących z instalacji fotowoltaicznej.

Instalacja fotowoltaiczna, dzięki darmowemu korzystaniu z energii słonecznej, pozwala na zaoszczędzenie pieniędzy, nawet kiedy ceny energii elektrycznej wzrastają. Co więcej, nadmiar energii nadmiar wyprodukowanej energii możemy sprzedać do sieci zewnętrznej, co także wiąże się z korzyściami finansowymi. Wreszcie dochodzi aspekt ochrony środowiska – prąd który używamy, pochodzi jednak nadal w większości z NOZE. Dlatego kiedy używamy prąd, które panele wytwarzają za pomocą Słońca, nie trzeba spalać więcej węgla czy gazu.

To nie jedyna okazja

Warto powiedzieć o dalszych planach związanych z programem. W kolejnym planowanym naborze wniosków, w roku 2022 dofinansowanie obejmie także dodatkowe komponenty z zakresu magazynowania energii. Uwzględni to zmiany w regulacjach, w których przewidywane jest odejście od systemu opustów na rzecz prosumenta – aktywnego uczestnika rynku energii. Będzie on dysponował prawem do sprzedaży wytworzonej przez siebie energii.