Czego się dowiesz

Spis treści:

Małpka na rozruch czy zimne z pianką przy śniadaniu?

Do tej pory można było obserwować zaostrzanie prawa jeśli chodzi o karanie i ściganie kierowców na podwójnym gazie. Nietrzeźwi lub po spożyciu kierujący muszą liczyć się z dotkliwymi konsekwencjami. Jednak zmiany następują także w kodeksie pracy. W roku 2023 (prawdopodobnie już w marcu) wejdą w życie przepisy dające uprawnienia Pracodawcom do sprawdzania trzeźwości pracowników i to nie tylko tych zatrudnionych o umowę o pracę.

Zanim nagwintuję rurę.

Pracownicy mogą teraz spodziewać się prewencyjnego sprawdzania trzeźwości i to bez konieczności wyrażania ich zgody na badania prewencyjne i bez konieczności występowania przesłanki do takiego badania w postaci podejrzenia, że alkohol był spożywany. Regulować to bowiem będą przepisy, które już uchwalił sejm, a obecnie są procedowane w senacie. O ile więc senat nie wniesie znaczących poprawek możemy spodziewać się zmian w kodeksie pracy już w marcu 2023.

Główna zmiana polega na tym, że

Dotychczas pracodawca mógł dokonywać sprawdzania trzeźwości pracowników tylko za zgodą pracownika lub przy udziale policji. Dotyczyło to także tylko pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Wg planowanych zmian Pracodawca będzie mógł prowadzić takie kontrole prewencyjnie i to w stosunku do pracowników zatrudnionych także na podstawie umów cywilnoprawnych jak i umów B2B.  pracodawca będzie mógł zastosować analogiczne procedury także pod kątem zażywania narkotyków.

Co oznacza termin „Stan po użyciu alkoholu” a co oznacza „Stan nietrzeźwości”

Za stan po użyciu alkoholu uznaje się stężenie w wydychanym powietrzu 0,1 do 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza

Za stan nietrzeźwości uznaje się stężenie alkoholu przekraczające 0,25 mg 2 1 dm3 w wydychanym powietrzu.- Takiego pracownika nie można dopuścić do pracy.

Jeśli zatem zbadany pracownik wykaże w badaniu stan użycia alkoholu (nie przekraczającego wartości 0,25 mg 1  dm3) warto odczekać kilkanaście minut i dokonać badania powtórnie w celu sprawdzenia czy stan się polepsza czy pogarsza i ocenić czy można dopuścić pracownika do pracy

Kontrola trzeźwości- Zasady

Nowe przepisy regulować także będą zasady przeprowadzania takich kontroli. Jeśli firma jest większa należy takie zasady uzgodnić w układzie zbiorowym lub w regulaminie pracy. Jeśli firma jest mała wystarczy obwieszczenie wprowadzone na dwa tygodnie przed rozpoczęciem stosowania kontroli. Zatrudniany nowy pracownik (nie zależnie od formy zatrudnienia) powinien zostać poinformowany o przyjętych zasadach dotyczących sprawdzania trzeźwości.

Jak przeprowadzać takie kontrole?

  • Po pierwsze kontrola nie może naruszać dóbr osobistych oraz godności pracownika. Co przez to rozumieć ? Myślę, że należy zadbać o pewną intymność podczas badania, nie wolno obrażać, wykrzykiwać czy wyśmiewać badanej osoby.
  • Po drugie w obwieszczeniu należy podać przyjęte zasady co do ramowych godzin badań oraz jej częstotliwość. Warto wskazać także inne przyjęte zasady badania.
  • Po trzecie urządzenie, którym będziemy dokonywać badania powinno być legalizowane i posiadać aktualny dokument kalibracyjny.

Kiedy nowe przepisy o sprawdzaniu trzeźwości pracowników wejdą już w życie powiadomimy Was i pokusimy się o przygotowanie stosownego szablonu obwieszczenia, które będziecie mogli wprowadzić do swojej firmy w celu przeprowadzania badania trzeźwości zgodnie z przepisami.