Czego się dowiesz

Spis treści:


Jak się okazuje, nasz naród dość mocno związał się z ideą spółdzielczości. Historia spółdzielni sięga bowiem aż roku 1816.


Idea spółdzielczości

Spółdzielnia z definicji to stowarzyszenie osób, które dobrowolnie łączą się w celu zaspokojenia wspólnych potrzeb i celów poprzez wspólne przedsiębiorstwo. Mogą być to ambicje gospodarcze, kulturowe, sportowe… Rodzajów spółdzielni jest wiele, a szacuje się, że w 2012 roku nawet miliard żyjących osób wziął udział w jakiejś spółdzielni. Główna idea sprowadza się do tego, żeby połączyć swoje siły po to, by uzyskać lepsze warunki. W końcu w kupie siła!

Historia spółdzielni Staszica

Pierwszą polską spółdzielnię założył w roku 1816 Stanisław Staszic, pod wdzięczną i dźwięczną nazwą: Rolnicze Towarzystwo Wspólnego Ratowania się w Nieszczęściach. Sama nazwa wskazuje na to, co na celu miała ta inicjatywa. Na mocy ustawy Towarzystwa, zamieszkali na jego terenie chłopi zwolnieni zostali z pańszczyzny i otrzymali prawo dziedzicznej własności osad i ziemi, z tym, że wielkość gospodarstw nie mogła przekroczyć 100 morgów (około 50ha). Wszyscy członkowie wspólnoty ponadto zobowiązali się do niesienia pomocy dotkniętym przez klęski żywiołowe współtowarzyszom. Spółdzielnia ta była więc inicjatywą innowacyjną, która zmodernizowała i zliberalizowała prawo na wsi. Był to swojego rodzaju przełom.

Rodzaje i działalność spółdzielni

Rodzajów spółdzielni pojawiło się bardzo wiele. Kilka z nich są na tyle sprawne i potrzebne, że do dziś stanowią mocny fundament w swojej dziedzinie. Są to na przykład spółdzielnie mieszkaniowe, mleczarskie, rolnicze, czy nawet banki spółdzielcze. Część z nas pamięta zapewne chociażby GS Samopomoc Chłopska, czy działające do dziś Społem. Wszystkie te inicjatywy łączy wiara w to, że współpraca z innymi, łączenie się ze sobą daje wielkie możliwości.

Spółdzielnia współcześnie

Historia spółdzielni trwa już od kilku wieków i będzie trwać nadal. Wciąż wielu z nas spożywa produkty ze spółdzielni mleczarskich, mieszkając w bloku spółdzielni mieszkaniowej. Okazuje się, że idea spółdzielczości została wcielona także w branży hydraulicznej. Dotychczas odbywało się to na takiej zasadzie, że to hurtownie łączyły swoje siły, by wynegocjować lepszą cenę u producentów. W tym roku, wraz z firmą HAP Armatura stworzyliśmy Spółdzielnię dla instalatorów, by stworzyć możliwość zrzeszenia społeczności instalatorskiej i umożliwienie wspólnych zakupów po cenie niższej niż katalogowa. Przez całe życie widzimy, jak bardzo współpraca poszerza horyzonty i odkrywa nowe możliwości. Dlatego wykorzystajmy to i dołączmy do pierwszej polskiej spółdzielni instalatorskiej!