Czego się dowiesz

Spis treści:


Na początku roku Detal-Met świętował kolejny krok milowy w życiu przedsiębiorstwa. Zaprezentowano nowoczesne, specjalistyczne laboratorium, które jeszcze bardziej udoskonali produkty Detal-Met!


Specjalistyczne laboratorium

Laboratorium Detal-Met umożliwia badanie i kontrolowanie surowców dostarczanych od producentów oraz wyrobów gotowych powstających na terenie zakładu. Nowy obiekt naukowo-badawczy składa się z dwóch części. W pierwszej znajdują się sprzęty działające na bazie wyższej temperatury (plastometr, piec grzewczy, wago-suszarka), sprzęt do badań właściwości mechanicznych i wytrzymałościowych (młot udarnościowy) wraz ze sprzętami kontrolno-pomiarowymi czy sprzętami do pomiaru masy (suwmiarki, waga). W drugiej części dominują sprzęty gabarytowe (dwustrefowa maszyna do termocykli, maszyna ciśnieniowa wraz z szafą sterującą oraz maszyna wytrzymałościowa i frezarka).

Maszyny kontrolno-pomiarowe posiadają odrębne funkcje w laboratorium naukowo-badawczym. Każda z nich ma za zadanie badanie jakości wyrobów gotowych, a także surowców przed i po poddaniu ich procesom przetwórczym. Nowe laboratorium gwarantuje lepszą kontrolę jakości wyrobów gotowych oraz wyróżnia Detal-Met poprzez innowacyjność i rodzaj stosowanych sprzętów kontrolnopomiarowych. Kontrola jakości produktów jest kluczem do umocnienia pozycji na rynku.

Plastometr

Laboratorium Detal-Met zostało otwarte nie tylko dla pracowników i badaczy, ale także klientów i instalatorów. Co tydzień dowiadujemy się o jego wyposażeniu i możliwościach. Pierwszy z nich, plastometr, to urządzenie służące do wyznaczania współczynników płynięcia termoplastów. Stosowany jest do wyznaczania masowego i objętościowego wskaźnika szybkości płynięcia dwóch kluczowych przedstawicieli termoplastów służących do produkcji wyrobów gotowych: polietylenu (PE) i polipropylenu (PP).

Masowy wskaźnik szybkości płynięcia (MFR) określa masę tworzywa w gramach/10min, jaka przepłynęła przez dyszę pomiarową w określonych warunkach. Natomiast objętościowy wskaźnik szybkości płynięcia (MVR) określa objętość w cm3/10min, tworzywa jakie przepłynęło przez dyszę pomiarową w określonych warunkach. Metoda badawcza, stosowana w przypadku pomiarów wskaźników szybkości płynięcia oparta jest na obowiązującej normie międzynarodowej.

Młot udarnościowy

Młot udarnościowy służy do pomiaru udarności poprzez Metodę Izoda. Badanie polega na umieszczeniu odpowiednio przygotowanej wcześniej próbki (zgodnie z obowiązującą normą) w imadle. Następnie poddaje się ją działaniu młota, który poprzez uderzenie bada odporność próbki na pęknięcia. Udarność to nic innego jak stosunek pracy, która niezbędna jest do pęknięcia próbki, do pola powierzchni przekroju próbki. 

Piec grzewczy

Jest to urządzenie, które służy do ogrzewania rur i kształtek, dzięki czemu można zbadać skurcz tworzyw polimerowych, które wchodzą w skład wyrobów gotowych. Badanie to pokazuje wpływ odpowiednich temperatur na skurcz badanych tworzyw w oparciu o odpowiednią normę. Ponadto, piec bierze udział w pomiarach skurczu wzdłużnego.  W piecu grzewczym umieszcza się wyroby gotowe, które poddawane są wysokiej temperaturze w ściśle określonym czasie. Badaniom tym poddaje się cały asortyment rur 16-110 mm i kształtek w firmie Detal-Met. Metoda badania skurczu wzdłużnego opiera się na międzynarodowej normie.

Waga analityczna – must have laboratorium Detal-Met

Obowiązkowe urządzenie każdego laboratorium. Pomimo małych rozmiarów i na pierwszy rzut oka niezbyt górnolotnej funkcji, jest kluczem do przeprowadzenia dokładnych i miarodajnych badań. Z dużą dokładnością pomiarową odważa się na niej małe ilości tworzyw sztucznych, co pozwala na wysnucie odpowiednich wniosków. A to małe urządzenie ma ogromny wpływ na wyniki badań w laboratorium!