Czego się dowiesz

Spis treści:


Wraz z początkiem tego miesiąca ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. To projekt przeprowadzany prze GUNB, który ma na celu zebranie danych dotyczących źródeł ciepła i spalanych paliw w budynkach całej Polski.


Po co i dlaczego?

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to baza danych, której celem nadrzędnym jest walka ze smogiem, poprzez zebranie danych o źródłach ciepła i paliwach. Ta wiedza pomoże gminom w skuteczniejszym procesie wymiany starych, nieefektywnych i wysokoemisyjnych kotłów stałopalnych, a w efekcie przeciwdziałaniu smogowi. Celem CEEB jest bowiem likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń powietrza – emisji szkodliwych substancji do atmosfery przez urządzenia grzewcze w budynkach mieszkalnych. Dodatkowo, dzięki Ewidencji dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku.

Składanie deklaracji

Złożenie stosownej deklaracji jest obowiązkowe dla każdego właściciela/zarządcy budynku, którego nieruchomość zasilana jest źródłem ciepła o mocy do 1 MW. Termin złożenia deklaracji dla budynków, których źródło ciepła zostało uruchomione po raz pierwszy po 1. lipca to 14 dni. W przypadku, kiedy źródło ciepła zostało uruchomione przed pierwszym lipca, termin wydłuża się do 12 miesięcy. Innymi słowy – mamy 2 tygodnie po instalacji nowego urządzenia, a jeśli kocioł jest starszy, mamy na to rok.

Złożenie deklaracji może się odbyć trójnasób – listownie, fizycznie i internetowo. W przypadku pierwszych dwóch opcji, potrzeba nam pobrać formularz deklaracji, który znajdziesz w przycisku poniżej. Następnie należy go oddać lub wysłać pocztą do urzędu miasta/gminy właściwego dla umiejscowienia budynku. Jeśli zdecydujemy się na deklarację przez internet, potrzebujemy profilu zaufanego lub dowodu elektronicznego. Następnie wystarczy wypełnić formularz online, który dostępny jest również w przycisku poniżej.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to obowiązek

Każdy właściciel/zarządca ma obowiązek złożyć deklarację na powyższych warunkach. W przeciwnym razie grozi mu kara grzywny. W całej tej akcji nie chodzi jednak o strach przed grzywną, tylko o troskę o otaczające nas środowisko, a przez to o nasze zdrowie i życie. CEEB to narzędzie, które pomoże gminom w poprawie kondycji energetyczno-cieplnej budynków tak, byśmy w przyszłość mogli patrzeć nie przez smog.