Czego się dowiesz

Spis treści:


AFRISO wprowadza na rynek nową generację zaworów AF4 i AF8 do elektrycznych podgrzewaczy C.W.U.


Jakie wprowadzono zmiany?

Zawory bezpieczeństwa AF4 i AF8 mają nową konstrukcję wewnętrzną, która usprawnia ochronę zarówno zasobnika, jak i całej instalacji. Dodatkowo zawory zostały przebadane i zaaprobowane przez Urząd Dozoru Technicznego. Urządzenie zbudowane jest z zintegrowanych ze sobą zaworów:

  • bezpieczeństwa, który otwiera wypływ wody na zewnątrz przy wzroście ciśnienia ponad ciśnienie otwarcia.
  • zwrotnego, który ogranicza wypływ wody z podgrzewacza do instalacji wodnej przy zaniku ciśnienia w sieci zasilającej.
  • upustowego, który otwiera wypływ wody z podgrzewacza do instalacji wodnej, gdy ciśnienie w podgrzewaczu przekracza ciśnienie na zasilaniu zimnej wody.

Zastosowanie i różnice między AF4 a AF8

Zawory AF4 i AF8 stosuje się w instalacjach ciepłej wody użytkowej z elektrycznym podgrzewaczem. Ich zadaniem jest zabezpieczanie elektrycznych podgrzewaczy c.w.u. przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. Zarówno AF4, jak i AF8 odznaczają się ciśnieniem otwarcia zaworu 6,7 bar oraz maksymalną temp. 95°C. Jedyna różnica tkwi w przyłączu: parametry dla AF4 to G½” x Rp½”, a dla AF8 – G¾” x Rp¾”. Zawory montuje się na dopływie wody zimnej w bezpośredniej bliskości podgrzewacza.

O AFRISO

AFRISO to wiodący producent branży hydraulicznej. Jak czytamy na stronie internetowej: “racją istnienia AFRISO jest zapewnienie ludziom i organizacjom wytworów współczesnych technologii sprzyjających zdrowemu i komfortowemu klimatowi w pomieszczeniach oraz wspierających oszczędne gospodarowanie zasobami naturalnym”. W ofercie firmy znajdziemy nie tylko wyposażenie instalacji, ale także pomiary ciśnienia czy temperatury, regulatory i termostaty, ale także elektroniczne urządzenia pomiarowe i wiele innych!